Löberöds Fogservice

Sanering


Fogsanering kan delas upp i några olika grupper,


Pcb fogar

Först och främst så finns det sanering av PCB-haltiga fogar som styrs av miljödepartementet. Sanering av icke PCB-haltiga fogar, sanering inför omfogning, sanering inför montage av svällband och sanering inför nyfogning är de typer som vi utför eller har möjlighet att tillse att det utförs.


Fogsanering av PCB-haltiga fogar utför vi ej själva utan vi har sedan många år tillbaka ett gott samarbete med en lokal saneringsfirma som är utbildade och auktoriserade inom PCB-sanering. Vi har även möjlighet att utföra provtagning för PCB om man är osäker.


Fogsanering av icke PCB-haltiga fogar utför vi i mindre utsträckning beroende på omfattning. Icke PCB-haltiga mjukfogar kan vara allt från våtrumssilicone i badrummet till fasadfogar i tegel och betong. Sanerade mjukfogar hanteras oftast som brännbart material och kräver därför ingen specifik utbildning.


Omfogning

Fogsanering inför omfogning innebär oftast slipning, då nymontering av fog kräver rena ytor utan gamla fogrester alternativt smitta av silicon oljor som ofta tränger djupare in i materialet. Man behöver även avlägsna material som blivit porösa med åren samt eventuellt laga upp där behov finns.


Svällband

Fogsanering inför montage av svällband innebär ett lite enklare och billigare förfaringssätt. Detta pga att svällbanden bara behöver rensade ytor, vilket innebär att det inte finns behov av slipning


Nyfogning

Fogsanering inför Nyfogning innebär oftast avlägsnande av diverse material och slipning, samma som vid omfogning så behöver fogen ha rena ytor, detta gäller även från målarfärg på anläggningsytorna som kan vara ett bekymmer vid nyfogning.