Löberöds Fogservice

Brandtätning i Skåne


Vi på Löberöds Fogservice AB i Skåne ligger i framkant med arbetet inom det passiva brandskyddet i diverse byggnader med kvalitet och dokumentation i fokus. Det passiva brandskyddet är det som förhindrar spridning mellan brandceller vid brand. Syftet är att förhindra brand och rökgasspridning mellan brandceller, brandsektioner och byggnader och för att möjliggöra utrymning och skydd av övriga konstruktioner.


Regler kring brandtätning

Våra brandtätningar för företag utför vi alltid efter senaste gällande standard enl BBR (Boverkets Byggregler), och med produkter såsom brandmassa, brandfog, brandskivor med flera tekniska produkter som testas kontinuerligt för att uppnå billiga och godkända tätningar, anpassade för gällande brandklass.


En viktig förutsättning för att vi ska kunna utföra en korrekt och godkänd brandtätning för att uppnå rätt passivt brandskydd, är att underlaget såsom brandskyddsbeskrivning och ritningar är uppdaterade och tilldelade innan påbörjat arbete. Detta för att vi ska kunna urskilja vilka väggar som är brandväggar och utgör respektive brandcell med gällande brandklass.


Pris på brandtätning

En viktig del i arbetet med att genomföra en billig och godkänd brandtätning i brandcellsgräns, är att genomföringar är rätt placerade, och att rätt avstånd mellan konstruktion och genomföring uppfylls. Detta kräver att man i tidigt skede funderar över placering av genomföringar och att man i uppstart tar kontakt och involverar oss som brandtätare i projektet. Vi sitter på stor erfarenhet inom brandtätning och har många alternativa lösningar inom passivt brandskydd som gör att vi uppnår godkända tätningar i svåra konstruktioner tex. genom att gjuta in färdiga lösningar i valv eller vägg. Ta kontakt med oss för prisuppgift!


Brandtätningsmaterial

Vanligt förekommande material för brandtätningar är brandakryl med branddrev eller brandskiva som gör att vi klarar de flesta genomföringar, såsom mindre plaströr, metallrör och kabelstegar. vi har även expanderande grafitlösningar såsom rörstrypare som klarar större plaströr exemplevis avloppsrör, och servicetransit som efter godkänd tätning möjliggör vidare ny och omdragning av kablar. Vi arbetar även med gjutning i valv och vägg med brandskyddsmassa där bärighet krävs.


Miljöarbete

Vårt miljöarbete inom brandtätning ligger i linje med Fog och Brandtätningsföretagen (FBF) tidigare Svenska Fogbranchens Riksförbund (SFR). Samtliga material vi använder inom brandtäting är godkända i de flesta miljöcertifierings system såsom svanen och byggvarubedömningen med flera.


Efter avslutat arbete så lämnar vi ifrån oss en dokumentation innehållande egenkontroll för respektive brandtätning, ritningsunderlag markerat med utförda brandtätningar, samt intyg som intygar ett korrekt utfört arbete. Detta för att underlätta för brandkonsult, brandingenjör eller sakkunnig i den slutgiltiga dokumentationen och kontrollen.


Vi arbetar inom hela Skåne och vi har under flera års tid hjälp till att öka medvetenheten om vikten av ett väl utfört brandskydd i Skåne. Vi har alltid kunnig personal inom brandtätning som dagligen jobbar med brandskydd i Malmö-Lund och Kristianstad, men med god planering etablerar vi oss överallt inom Skånes gränser beredda att utföra brandtätningar med kvalitet och dokumentation i fokus!