Löberöds Fogservice

Beställning


Vid beställning och förfrågan så är det viktigt att göra en så nogrann beskrivning av arbetet som möjligt, det är den som kommer att ligga till grund för planering, materialval, utförande, egenkontroll för våra fogmontörer samt för fakturering. Vi rekomenderar detta även om ni har varit i kontakt med oss via telefon.


Hur lång är väntetiden?

I normalfallet har vi en väntetid på ca 5-10 arbetsdagar innan arbete kan påbörjas.

Viktiga delar för att vi ska kunna göra en så rättvisande offert/planering som möjligt är:

  • Startmöte så vi kan gå igenom arbetet tillsammans och göra en arbetsberedning.
  • Hur vi ska märka/ kalla våra olika arbetsmoment, om ni vill ha något separerat på faktura och egenkontroll.
  • Vid brandtätning/brandfogning behöver vi ritningsunderlag och brandskyddsdokumentation för vår egenkontroll. (skickas lämpligen som PDF via mail)
  • Behövs lift/ stege.
  • Ca hur många meter.
  • Ungefärlig fogbredd.
  • Tidplan så vi vet när det är dax för oss.
  • När är de olika besiktningarna är inplanerade.Här kan du läsa vår integritetspolicy

 
 
 
 
 
 
 
 
Jag godkänner behandlingen av mina uppgifter enligt Löberöds Fogservice AB's integritetspolicy