Löberöds Fogservice

Om oss

Löberöds Fogservice

Företaget är centralt beläget i Skåne, med ett vidsträkt arbetsområde från kust till kust där vi kontinuerligt arbetar, i norr begränsar vi oss till länsgränsen.


Löberöds Fogservice AB är ett fog- och brandtätningsföretag som jobbar för kunden med kvalitet och dokumentation i fokus. Vi utför all slags mjukfogning där rörelser kan uppstå vid brand, brandtätning och brandskyddsmålning utför vi alltid efter senaste standard.


Vi är medlemmar i Fog & Brandskyddsföretagen, FBF och kan därmed lämna 5 års garanti på arbete och material.


Kvalitetsarbete

Vi levererar kvalitetsarbete till konkurrenskraftiga priser, och gör allt för att hålla avtal och leveranstider. Vi har många års erfarenhet inom branschen och strävar hela tiden efter att vidareutbilda våra medarbetare så de kan klara av alla typer av arbetsuppgifter. Vi lägger stor vikt på hög kvalité samt att hålla regler och följa rådande riktlinjer.


Ring eller skriv till oss om du vill veta mera om verksamheten.


Vi på Löberöds Fogservice vill vara ditt självklara val när det kommer till brandtätning i Skåne!


Vår väg

Vi har tagit fram ett arbetssätt som vi kallar för "vår väg" som fungerar som ett hjälpmedel och stöd i framdriften av fogningsarbetet för både oss och er som kund.

Utveckling

Vi försöker att ständigt ligga i framkant inom vårt område och strävar ständigt efter utveckling, för oss själva men även inom branchen.

Egenkontroller

Vi sköter all dokumentation och egenkontroller digitalt. Vi har en nogrann, daglig och ofta produktspecifik egenkontroll som löper med en tydlig linje från uppstart till fakturering och slutdokumentation.

Kundkontakt

Vi strävar efter tät och kontiunerlig kunkontakt. Detta är något som gynnar både oss och kund, i det flesta fall undviker vi på så vis överaskningar och arbetet kan flyta på som tänkt.