Löberöds Fogservice

Brandskyddsmålning


Vi utför brandskyddsmålning med produkter ur Protectas brandskyddsserie. Vi genomför torrskiktsmätningar med önskat antal mätpunkter som ligger som grund för vår egenkontroll.


Nogranna beräkningar

Vi genomför beräkningar för varje enskillt stål med hänsyn till ståltyp, nyttjandegrad och placering.