Löberöds Fogservice

Mjukfogning av högsta kvalitet hos Löberöds Fogservice


Varför mjukfog?

Vi på Löberöds Fogservice utför i stort sett all typ av fogning med mjukfog. Det huvudsakliga ändamålet för en mjukfog är att kunna ta upp rörelser, men utöver detta så finns det många ändamål. Man skiljer på fogning och tätning, där en fog är beräkningsbar. Det vill säga att fogning kallar vi det när vi fyller en fog med fogningsprodukt, och en fog är en konstruktiv del av en byggnad med givna dimensioner, läge och storleksförändringar. En fog har rörelser som är beräkningsbara.


En tätning som också utförs med mjukfog är att fylla ett icke avsett utrymme med ett lämpligt tätningsmedel, dvs en springa eller spricka som uppkommit genom bristande passning, materialkrympning o.d. Syftet är ofta estetiskt men kan naturligtvis också vara för att hindra luft eller ljudläckage.


Vad är fördelarna med mjukfog?


Mjukfogning är en teknik som används för att skapa en tätskikt mellan två rörliga ytor. Det är viktigt att använda sig av rätt fogmassa för att skapa en optimal tätning. En av fördelarna med mjukfog är att det är en mycket flexibel lösning för att täta mellanrum som kan röra sig vid temperaturförändringar eller vibrationer. Mjukfogning kan även användas för att förbättra ljudisoleringen eller för att minska risken för fuktinträngning.


Det är också en kostnadseffektiv lösning som kräver minimalt underhåll och har en lång livslängd. Byggfogar och tätningar kan vara viktiga delar i konstruktionen av en byggnad och det är därför viktigt att använda sig av rätt teknik och rätt material för att skapa en hållbar och säker lösning. Löberöds Fogservice AB kan hjälpa dig med alla dina mjukfogningsbehov och ge dig råd om vilken typ av fogmassa som passar bäst för ditt projekt.


Hur utförs mjukfogning?

Inledningsvis vid montage av fog bottnar man med en bottningslist för att säkerställa rätt fogdjup, samt utformning på fogen för att kunna ta upp maximal rörelse.

Därefter applicerar vi fogmassan med vår batteridrivna fogspruta så att fogen får ett förhållande på fogbredd och fogdjup på 2:1.

Slutligen så ”glättar” vi fogen med fogpinnar för att släta till fogen.


Vad används mjukfog till?

De stora fogposterna som vi har är väderskydd av fasad, det vill säga dilatationsfogning (dillfog), det betyder egentligen rörelsefog. I byggtekniska sammanhang avses i allmänhet en fog som går genom en hel byggnad och därmed delar byggnaden i delar som kan röra sig oberoende av varandra. Detta är oftast prefabbetong, men även tegel.


Fönsterfogning, det kan både vara diffusionstätning invändigt och väderskydd utvändigt. Många väljer även att ha en synlig fog invändigt runt fönster och dörrar som ger en obruten övergång mellan fönster och smyg.

Tätning, det utförs ofta i övergångar mellan olika material såsom passbitar och vägg, fönsterbänkar och vägg, sanitetsfog i badrum m.m.


Brandfogning utför vi med en speciell brandfogmassa, men här skiljer vi på brandtätning och brandfogning. En brandfog ersätter i huvudsak den vanliga mjukfogen i brandcellsgränser, medans brandtätningar är de tätningar där en genomföring av exempelvis rör bryter brandcellsgräns. Exempel på brandfog kan vara fogning av tamburdörr för att få den brandtät mot utrymningsvägar.


Vad är skillnaden mellan mjukfogning och hård fogning?

Mjukfogning är en teknik som används för att skapa en flexibel och rörlig förbindelse mellan två ytor. Detta är särskilt användbart i byggnader där temperaturförändringar eller vibrationer kan orsaka rörelse. Mjukfog är flexibelt och kan anpassa sig till dessa förändringar, medan hård fogning är mer rigid och inte kan hantera lika mycket rörelse. Mjukfogning är ofta ett bättre val för platser där det finns risk för rörelse eller expansion och sammandragning.


Hur väljer jag rätt typ av mjukfog för mitt projekt?

Valet av rätt typ av mjukfog beror på projektets specifika behov och krav. Det är viktigt att överväga faktorer som temperatur, fukt, kemisk exponering och rörelse. En specialist som Löberöds Fogservice kan hjälpa dig att välja rätt typ av mjukfog som passar ditt projekt bäst, baserat på dessa faktorer.


Kan mjukfogning användas i badrum?

Ja, mjukfogning kan definitivt användas i badrum. Det är en utmärkt lösning för att täta mellanrum mellan olika material som kakel och sanitetsutrustning. Mjukfog i badrummet hjälper till att förhindra vatteninträngning och skapar en snygg och ren finish. Det är dock viktigt att använda rätt typ av mjukfog som är lämplig för fuktiga miljöer.


Hur länge håller en mjukfogning?

Livslängden på en mjukfogning kan variera beroende på användningen och de material som används. Generellt sett är mjukfogning en långvarig lösning som kräver minimalt underhåll. Med rätt applicering och vård kan en mjukfog hålla i många år. Det är alltid bra att konsultera med en expert som Löberöds Fogservice för att förstå exakt hur länge din specifika mjukfogning kan förväntas hålla.


Är mjukfogning miljövänligt?

Mjukfogning kan vara ett miljövänligt alternativ beroende på de material och metoder som används. Det finns fogmassor som är tillverkade av miljövänliga material och som inte innehåller skadliga kemikalier. Om miljövänlighet är en prioritet för ditt projekt, är det bäst att diskutera dina alternativ med en specialist som Löberöds Fogservice som kan rekommendera de mest lämpliga och hållbara lösningarna.