Beställning

Kontakt


Vid beställning och förfrågan så är det viktigt att göra en så nogrann beskrivning av arbetet som möjligt, det är den som kommer att ligga till grund för planering, materialval, utförande, egenkontroll för våra fogmontörer samt för fakturering. Vi rekomenderar detta även om ni har varit i kontakt med oss via telefon.

I normalfallet har vi en väntetid på ca 5-10 arbetsdagar innan arbete kan påbörjas.

Viktiga delar för att vi ska kunna göra en så rättvisande offert/planering som möjligt är:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viktigt att tänka på vid beställning:


  • Startmöte så vi kan gå igenom det tillsammans och göra en arbetsberedning.
  • Hur vi ska märka/ kalla våra olika arbetsmoment, om ni vill ha något separerat.
  • Vid brandtätning/brandfogning behöver vi ritningsunderlag och brandskyddsdokumentation för vår egenkontroll. (skickas lämpligen som PDF via mail)
  • Behövs lift/ stege.
  • Ca hur många meter.
  • Ungefärlig fogbredd.
  • Tidplan så vi vet när det är dax för oss.
  • När är de olika besiktningarna är inplanerade.

Beställning och offert

Ingemar 070-320 29 22


Ekonomi

Malin 070-382 40 78


Mail

kontakt@loberodsfogservice.se


Faktureringsadress

Södra promenaden 7

241 62 Löberöd


Besöksadress

Vierödsgatan 2

241 62 Löberöd

Copyright @ All Rights Reserved