Sanering

Sanering


Vi utför själva lättare saneringsarbeten och slipning av anläggningsytor i  mindre utsträcknng.

När saneringsbehoven kommer upp i större mängd så sammarbetar vi med en sidoentreprenör som jobbar med renodlad sanering.

Copyright @ All Rights Reserved