Refernsobjekt

Referensobjekt

Här följer ett litet axplock från några av de objekt där vi genomfört fogmontage.

Emporia konstruktiosfogning av glasfasad
Emporia fogning av glasfasad
Emporia konstruktionsfogning av glasfasad
Emporia fogning av vattenfallshiss
Emporia tillverkning av dörrtrycke
Emporia dörrtrycke
Emporia fogning av betong och glasfasad
Emporia konstruktiosfogning av glasfasad
Emporia fogning av butiksfronter
Emporia fogning av butiksfronter
Emporia fogning av butiksfronter
Emporia fogning av butiksfronter
Emporia fogning av butiksfronter
Emporia konstruktionsfogning av glasfasad
Ystad arena
Ystad arena brandtätad trapp
Brandtätning
Kv Kronan fogning av granitfasad
Kv Kronan fogning av granitfasad
Kv Kronan fogning av granitfasad
Swedbank arena fogning av betong
Swedbank arena fogning av betong
Swedbank arena fogning av betong
Swedbank arena fogning av betong
Granitmur i behov av omfogning
Gamla fogen bortskuren och anläggningsytorna uppslipade för att garantera vidhäftning
Återställda anläggningsytor

Copyright @ All Rights Reserved